فروشگاه آنلاین فایل

سایت جامع فروش فایل های کمیاب

اطلاعیه فروشگاه

توجــه : پس از انجام مراحل خرید حتما روی دکمه تکمیل خرید در صفحه بانک کلیک کنید تا پرداخت شما تکمیل شود تمامی مراحل را تا دریافت کد پیگیری سفارش انجام دهید ؛ اگر نتوانستید پرداخت الکترونیکی را انجام دهید چند دقیقه صبر کنید و دوباره اقدام کنید و یا از طریق مرورگر دیگری وارد سایت شوید یا اینکه بانک عامل را تغییر دهید.پس از پرداخت موفق لینک دانلود به طور خودکار در اختیار شما قرار میگیرد و به ایمیل شما نیز ارسال میشود. باز هم در صورت مشکل در خرید به قسمت پشتیبانی مراجعه کنیدEmail : a.raisi7851@yahoo.com صاحبان پایان نامه هایی که در سایت ثبت شده است در صورت نارضایتی ، لطفا با فروشگاه در تماس باشید تا هرچه سریع تر برای حذف این مورد از روی سایت اقدام گردد . با تشکر

دانلود تحقیق در مورد تغذیه دام و طیور

دانلود تحقیق در مورد تغذیه دام و طیور

 

 

 

 

 

 

 

تغذیه دام و طیور

فصل اول

مقدمه:

   نقش تغذيه در موجودات زنده بر هيچ‌کس پوشيده نيست. هر موجود جاندار دارای ويژگی دريافت انرژی از محيط اطراف خود و تغيير و تبديل و مصرف انرژی مي‌باشد. چگونگی دريافت انرژی و مواد‌ مغذی مورد نياز جهت مصرف انرژی و ادامه حيات موضوع علم تغذيه مي‌باشد. علم تغذيه ترکيبی از دانش بيوشيمی و فيزيولوژی در جهت بررسی ويژگي‌های مواد خوراکی و چگونگی استفاده از آنها توسط دستگاه گوارش موجود زنده مي‌باشد.

   تغذيه فرآيندی است که در طی آن سلول‌های بدن حيوان قابليت استفاده از مواد شيميايی مورد نياز خود را جهت انجام مطلوب واکنش‌های متابوليکی و شيميايی برای رشد، نگهداری(Maintenance)، کار و توليد دريافت مي‌نمايد. شناخت روابط بين مواد موجود در خوراک‌ها و نياز سلول‌های موجود زنده قبل از استفاده عملی و خوراک دادن، ضروری مي‌باشد. در آغاز بررسی علم تغذيه نياز به شناخت کليه اين روابط از نظر بيوشيمی و فيزيولوژی داريم.

   بطور کلی مواد خوراکی، تشکيل دهنده غذا هستند و غذا ماده‌ای است که موجود زنده قادر به‌خوردن آن و سپس انجام مراحل هضم و جذب بر روی آن باشد. در اغلب غذاها، کليه مواد شيميايی موجود در غذا جهت موجود زنده قابل استفاده نيستند و مقداری از آن از طريق دستگاه گوارش دفع مي‌گردد.

   در علوم دامی با توجه به هدف ما از پرورش دام‌ها که ايجاد منابع غذايی با کيفيت جهت انسان مي‌باشد، ديدگاه‌های اقتصادی نيز در آن حائز اهميت مي‌باشند و ضرورت شناخت فرآيندهای غذايی آشکار مي‌باشد.

   در پرورش حيوانات اهلی قسمت اعظم هزينه توليد مربوط به هزينه تغذيه مي‌باشد که در برخی از شاخه‌های دامپروری تا 80% از کل هزينه پرورش دام را هزينه تغذيه شامل مي‌شود. بنابراين در شرايط متعارف مديريت تغذيه بالاترين اهميت اقتصادی را در پرورش دام به خود اختصاص مي‌دهد.

   هدف ما در بخش دامپروری تکميل مواد موجود در خوراک جهت پاسخگويی دقيق به مجموع احتياجات غذايی بدن دام مي‌باشد. امروزه علاوه بر خوراک‌های طبيعی جهت تکميل جيره‌های غذايی به آنها مواد مصنوعی افزودنی مانند ويتامين‌ها، نمک و اسيدهای‌آمينه مصنوعی نيز اضافه مي‌کنيم اما هيچ‌کس نمي‌تواند اطمينان داشته باشد که غذايی کاملاً مطابق با نياز حيوان تهيه نموده است بلکه تلاش ما در جهت نزديک کردن هرچه بيشتر ترکيب خوراک به نياز دام مي‌باشد. ويژگی يک متخصص تغذيه موفق، شناخت دقيق مواد خوراکی و اثرات متقابل بين مواد خوراکی و نيز شناخت دقيق ساختار فيزيولوژيک و آناتوميک دستگاه گوارش دام مي‌باشد. پس از شناخت مواد خوراکی و نحوه پاسخ دام به ماده خوراکی، متخصص تغذيه بايد قادر باشد غذايی با کاملترين ترکيب و با حداقل هزينه جهت توليد با کيفيت و اقتصادی، تهيه نمايد. روش‌های تهيه خوراک و تنظيم جيره غذايی در ادامه دروس تغذيه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

   مواد مغذی(Nutrients)، ترکيبات شيميايی آلی و معدنی هستند که حاصل از فعاليت‌های کاتابوليسم و آنابوليسم در موجودات زنده هستند و درصورتی که موجودی قادر به ساخت آن در بدن خود نباشد، جهت ادامه حيات نياز به دريافت آن ماده مغذی از طريق خوراک دارد. از جمله مواد مغذی مي‌توان از آب، کربوهيدراتها، چربي‌ها، پروتئين‌ها، املاح معدنی و ويتامين‌ها نام برد.

در درس اصول تغذيه دام به بررسی كليه اين مواد مغذی خواهيم پرداخت.

   بطور کلی بخش زراعت با هدف توليد مواد خوراکی جهت مصرف مستقيم توسط انسان و مصرف توسط بخش دامپروری به فعاليت توليد کشاورزی مي‌پردازد. بخش عمده خوراک‌های مورد استفاده در پرورش دام با منشاء گياهی مي‌باشند. گياهان با استفاده از انرژی خورشيد و فتوسنتز قادر به ساختن مواد مغذی مورد نياز خود هستند و مواد مغذی توليد شده را در جهت ايجاد اندام‌های گياهی و به منظور توليدمثل جهت توليد دانه ها استفاده مي‌نمايند. اين مواد مغذی ذخيره شده در بافت‌های گياهی، مورد استفاده دام قرار مي‌گيرد. معمولاً تراکم مواد مغذی موجود در دانه بيش از مواد مغذی ذخيره شده در ساير اندام‌های گياهی مي‌باشد و دانه ها ارزش بيشتری در تغذيه دام دارند.

   مواد مغذی دريافتی توسط دام‌ها جهت رفع نيازهای رشد، نگهداری و توليد مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

   پروتئين‌ها نقش ساختمانی و نقش تنظيمی و نقش کاتاليتيک را در بدن برعهده دارند و از اسيدهای‌آمينه تشکيل شده اند که برخی از اسيدهای‌آمينه توسط بدن دام‌ها قابل سنتز نيستند و بايد از طريق خوراک وارد بدن شوند (اسيدهای‌آمينه ضروری).

   کربوهيدرات‌ها در بدن نقش ذخيره انرژی شيميايی (گليکوژن) و نيز انتقال انرژی شيميايی در درون بدن را برعهده دارند.

   ليپيدها وظيفه ذخيره انرژی شيميايی جهت بدن و نقش تنظيمی و نيز نقش در فراهم نمودن ويتامين‌های محلول در چربی دارند.

   معمولاً عمده مواد خوراکی مورد مصرف در دامپروری دارای منشاء گياهی هستند و بخش اندکی از منابع خوراکی از بقايای جانوران و محصولات فرعی تغذيه انسان فراهم مي‌گردند. اما در هر دو بخش ترکيب مواد تشکيل دهنده خوراک‌ها يکسان مي‌باشد و به شکل زير قابل طبقه بندی هستند. اين نوع طبقه بندی در شناخت دقيق انواع مواد شيميايی موجود در خوراک‌ها حائز اهميت است.

 فصل دوم

هضم مقايسه‌ای در نشخوارکنندگان و غيرنشخوارکنندگان:      

   همانگونه که در فصل قبل اشاره کرديم غذا معمولاً از بيومولکول‌ها که تشکيل دهنده ماکرومولکول‌هايي مانند پروتئين‌ها، چربي‌ها و پلی‌ساکاريدها مي‌باشند تشکيل يافته است که اين ملکول‌ها در دستگاه گوارش بصورت دست نخورده (Intact) قابليت جذب ندارند و نمي‌توانند به همان گونه که تغذيه مي‌شوند، وارد جريان خون گردند. بلکه بايد مورد تغيير و دگرگونی قرار گيرند و به مواد ساده تر شکسته شود (Breakdown)، تا قابل جذب در خون و لنف گردند. به مراحل شکسته شدن اجزای غذا، هضم (گوارش) (Digestion) مي‌گوئيم. و پس از انجام عمل هضم، مواد هضم شده از ديواره دستگاه گوارش جذب (Absorption) مي‌گردد. جهت انجام عمل هضم، اندام‌های تخصصی در جانوران فراهم آمده‌اند که با کمک يکديگر و با انجام عمليات مختلف مکانيکی و شيميايی عمل هضم و جذب را انجام مي‌دهند. برخی از جانوران (نشخوارکنندگان) علاوه بر دو بخش مکانيکی و شيميايی دارای بخش هضم ميکروبی (Microbial digestion) نيز مي‌باشند.

   به منظور بررسی دقيق‌تر ابتدا هضم در حيوانات تک معده ای را مورد بررسی قرار مي‌دهيم و سپس به ويژگي‌های هضم در حيوانات نشخوارکننده مي‌پردازيم.

هضم در تک‌معده ای ها:

   دستگاه گوارش در حيوانات تک‌معده‌ای شامل بخش‌های دهان (Mouth)، مری (Esophagus)، معده (Stomach)، روده کوچک (Small intestine)، روده بزرگ (Large intestine)، روده کور (Secum) و مخرج (Anus) مي‌باشد. غدد برون ريز جگر (Liver) و لوزالمعده (Pancreas) نيز وظيفه توليد شيره گوارشی را برعهده دارند.

- دهان:

   در حيوانات تک معده‌ای که دارای دندان در محوطه دهانی مي‌باشند، اولين بخش هضم بصورت مکانيکی توسط خردکردن غذا بوسيله دندان‌ها آغاز مي‌گردد. جويدن موجب کوچکتر شدن قطعات خوراک و نيز مخلوط کردن غذا با بزاق (Saliva) مي‌گردد. بزاق از غدد بزاقی (شامل غدد Parotid، تحت فکی Submaxillary و تحت زبانی Sublingual) ترشح مي‌گردد که در تک معده‌ای ها دارای pH حدود 3/7 مي‌باشد.

فرمت این تحقیق به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این تحقیق  41 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید تحقیق را به صورت انلاین دانلود کنیدپرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 6,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
توجه: خرید کمتر از 10,000 تومان مشتری گرامی ، برخی بانک ها از جمله بانک ملت اجازه خرید اینترنتی با مبلغ کمتر از 10000 تومان را نمی دهند باتوجه به قیمت این محصول اگر در پرداخت مشکلی داشتید از کارت سایر بانک ها برای پرداخت استفاده کنید.
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
tagzye_448650_3497.zip54.2k

دانلود تحقیق پرورش و پرواربندی دام

دانلود تحقیق پرورش و پرواربندی دام               پرورش و پرواربندی دام مقدمه : در جامعه امروز نیاز به گوشت قرمز با توجه به نیاز انسان و شهر نشینی و همچنین رشد جمعیت جهان یک مسئله انکار ناپذیر است . با توجه به اینکه کشور ما از نظر تولید این محصول در سطح ضعیف می باشد ، می توان با استفاده از علم و به کار بستن آن با عمل تولید را به سطح خودکفایی و صادرات رساند . از آنجا که جمعی از دوستان و مشتاقان ع ...

توضیحات بیشتر - دانلود 5,500 تومان

دانلود پاورپوینت جالب در مورد سیلو

دانلود پاورپوینت جالب در مورد سیلو               فهرست مطالب سیلو کردن راه و روش نگه داری علوفه اهداف سیلو نمودن انواع مواد سیلویی : فواید سیلو کردن : کیفت و ارزش غذایی سیلو بستگی به چند عامل دارد: انبار کردن انواع ساختمان سیلو : سیلوهای دیواری : سیلوهای برجی یا عمودی:   سیلوهای افقی زیر زمین( خندقی) : نحوه پر کردن سیلو : الگوهای تخمیر: استفاده از مواد افزودنی در سیلو : فرمال ...

توضیحات بیشتر - دانلود 4,100 تومان

دانلود پاورپوینت جالب و کامل اصول تغذیه دام

دانلود پاورپوینت  جالب و کامل اصول تغذیه دام                         فهرست مطالب موجود در این پاورپوینت: •قابلیت هضم مواد غذایی •احتیاجات غذایی دام •تجزیه مقدماتی مواد غذایی •تقسیم بندی غذاهای دام • انواع غذای مصرفی در جیره دام •محصولات علوفه ای •محصولات دانه ای (غلات و حبوبات) •محصولات غذایی آبدار (غده و ریشه) •روش های ...

توضیحات بیشتر - دانلود 7,100 تومان

دانلود پاورپوینت جالب و کامل اصول تغذیه دام

دانلود پاورپوینت  جالب و کامل اصول تغذیه دام               فهرست مطالب موجود در این پاورپوینت: مقدمه — اصطلاحات علم تغذیه — انواع دستگاه گوارش — فیزیولوژی گوارش — ترکیب بدن دام — ترکیبات فرآورده های نباتی — آب — مواد معدنی — کربوهیدرات ها — لیپید ها — پروتیین ها — ویتامین ها این پاورپوینت مناسب برای ارائه سمینار می باشد که در قالب 99 اسلاید (صفحه) تنظیم شده است. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 6,100 تومان